Dit reglement is van toepassing op deze gehele website. Door deze website te bezoeken en/of te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement. Het doel van dit reglement is om u te informeren over hoe VDM Registeraccountants gebruik maakt van de (persoons)gegevens die worden verzameld.

VDM Registeraccountants spant zich steeds maximaal in om te handelen in lijn met de op de bescherming van persoonsgegevens betrekking hebbende wettelijke voorschriften. VDM Registeraccountants neemt zoveel mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

VDM Registeraccountants verwerkt uw persoonsgegevens o.a. voor het volgende:

  • om u te informeren over onze producten, aanbiedingen en andere soortgelijke producten of diensten.
  • uitvoering van met u gesloten overeenkomsten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van onze commerciële strategie;

In het geval we informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden die (nog) niet zijn voorzien in dit reglement, zullen wij u dit vooraf mededelen en, indien vereist, uw toestemming hiervoor vragen. VDM Registeraccountants bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Wanneer u iets koopt of betaalt via onze website hebben we een aantal gegevens van u nodig, zoals uw naam, adres, e-mailadres en betaalgegevens. De betaalgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van fraude en ander onrechtmatigheden en het tegengaan van overcreditering. De gegevens worden verder gebruikt om te kunnen voldoen aan uw verzoek of om uw vragen zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u interessante aanbiedingen te sturen. U krijgt dan ook altijd de mogelijkheid om u af te melden indien u deze niet (langer) wenst te ontvangen.

In de meeste gevallen vragen we u specifiek om uw persoonsgegevens, maar in enkele gevallen worden gegevens op een andere manier verzameld door middel van zogenaamde ‘cookies’. Het gaat dan om technische gegevens zoals uw IP-adres.

Verwerking door derden
Het kan voorkomen dat VDM Registeraccountants derden inhuurt voor het verwerken of analyseren van gegevens, waaronder persoonsgegevens die VDM Registeraccountants op haar website verzamelt. Het kan eveneens voorkomen dat VDM Registeraccountants inzage verschaft in gegevens waaronder uw persoonsgegevens in verband met de te verlenen diensten. Gegevens die onder dergelijke omstandigheden worden doorgegeven, worden door VDM Registeraccountants strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld en zullen niet worden gebruikt voor andere doelen dan in dit reglement is aangegeven.

Informatie over aanbiedingen, diensten en producten
Uw contactgegevens kunnen door VDM Registeraccountants worden gebruikt om u te informeren over onze producten, aanbiedingen en andere soortgelijke producten of diensten, tenzij u hiertegen schriftelijk bezwaar maakt. Voor het maken van bezwaar kunt u een e-mail sturen naar freek@VDM Registeraccountants.nl of bellen naar VDM Registeraccountants op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur.

Op uw verzoek verlenen wij u inzage tot alle informatie die wij van u hebben. Tevens bieden wij u de mogelijkheid om uw gegevens te wijzigen, te verwijderen, afscherming van de gegevens te verzoeken of eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u op voornoemde wijze contact met ons opnemen.

VDM Registeraccountants behoudt zich het recht voor om dit reglement op ieder door haar gewenst tijdstip te wijzigen. Wijzigingen of aanvullingen op dit reglement worden hier gepubliceerd. VDM Registeraccountants raadt u aan dit gedeelte regelmatig te raadplegen.